مهدی یار^پرتال جامع مهدویت [RB:Blog_And_Post_Title]

لبیک یا بقیه الله
لبیک یا بقیه الله
لبیک یا بقیه الله

بهار، ظهور، و حرکتی نو به سوی حقیقت اسلام

بهار

منظور از روح جدید چیست؟ روح جدید، همان روح اسلام است. ما در کشوری اسلامی زندگی می کنیم اما تا چه حد به اسلام پایبند هستیم. شعائر اسلام در میان ما تا چه حدی زنده و پابرجاست؟ بانگ اذان از مساجد شنیده می شود. نوزادان به رسم اسلام اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپشان خوانده می شود. مرده ها به رسم اسلام غسل و کفن می شوند. اسامی، غالباً اسمهای اسلامی است؛ محمد علی، حسن، حسین، فاطمه... . اما سخن در این است که آنچه که روح اسلام است در میان ما وجود ندارد و یا اینکه کم یافت می شود.
هزار و اندی سال از غیبت امام مسلمین می گذرد، اما هنوز مسلمانان اقدامی نکرده اند که منجر شده باشد به ظهور امام حاضر. گویی روح اسلام در جامع اسلامی مرده است. اینست که سعی می شود در این مقاله به تبیین روح جدید بر پیکر اسلام بپردازیم.

ادامه مطلب
مهرشاد حاجبی

ایمان به غیب، یعنی ایمان به امام زمان(عج)

آیه قران

یکی از تفاوتهای اصلی نگرش توحیدی با نگرش غیر توحیدی، مربوط به مساله غیب است. بی تردید اعتقاد به عالم غیب و متافیزیک، خیلی از نگرشهای انسان را تغییر می دهد. غیب در درجه ی اول مختص خدا بوده و در درجه ی بعد به پیامبر و ائمه (صلوات الله اجمعین) می رسد، چنانکه در احادیث اسلامی از امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به عنوان غیب نام برده شده است. بنابراین ما همه باید این نگرش توحیدی و راهبردی خود را تقویت نموده و در رسیدن به جامعه ای متقی کوشا باشیم.

ادامه مطلب
مهرشاد حاجبی