حدیث انتظار :امام سجاد (عليه السلام) فرمود: انتـظار فـرج از بزرگترين گشايش هاست.

بهترينِ جوانان شما كسانى اند كه خود را به بزرگسالان، شبيه سازند ، و بدترين كهن سالانِ شما كسانى اند كه خود را به جوانان شما شبيه سازند!

امام صادق (ع)

معانی الأخبار،ح۶۳

توضیح:
مراد از اين احاديث، شباهت در نيرو، شادابى و اراده نيست؛ بلكه لباس و رفتار ظاهرىِ هر كدام از دو صنف است!
بدان معنا كه جوان، پختگى كهن سالان و وقار هيبت آنان را داشته باشد و کهن سالان، سَبُكى ها وخامى هاى مخصوص جوانی را پيشه نكنند

*این پست در کانال Ahaadis قرار داده شده است .

به این پست امتیاز دهید.
نظرات و ارسال نظر