گروه فرهنگی مهدی یارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

امام علی (ع) :

خدا قلبی به من عنایت کن که اشتیاقش او را به تو  نزدیک کند .

  • فرازی ار مناجات شعبانیه
۰۰
نظرات و ارسال نظر