گروه فرهنگی مهدی یارچهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

خلوت را با ياد خدا پُر كن و نعمت ها را با شكر خدا همراه ساز.

امیرالمؤمنين (ع)

شرح غررالحكم،ج ۲،ص۶۰۱

*این پست در کانال Ahaadis قرار داده شده است .

۰۰
نظرات و ارسال نظر