گروه فرهنگی مهدی یارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

امیرالمومنین (ع):

رسول خدا (ص)، هرگز از کسی بدگویی نمیكردند، سرزنش نمی نمودند و در پى لغزشها و اسرار ديگران نبودند و [درباره ديگران]، چيزى جز خوبى نمیگفتند.

عيون اخبارالرضا،ج۲،ص۲۸۴

۱۰
نظرات و ارسال نظر