گروه فرهنگی مهدی یارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

امام رضا عليه السلام:

هر كه غم و نگرانى مؤمنى را بزدايد، خداوند در روز قيامت گره غم از دل او بگشايد

ميزان الحكمه جلد ۵ صفحه ۲۸۰

۰۰
نظرات و ارسال نظر