گروه فرهنگی مهدی یارچهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
یاران مهدی همه جوان اند

یاران مهدی همه جوان اند

مولا امیرالمومنین(ع):
یاران #مهدی (عج) همه جوان اند و پیر در میان آنها به چشم نمی خورد، مگر اندک مانند سرمه در چشم.

منبع : الغیبه للطوسی،ص۴۷۶

۰۰
نظرات و ارسال نظر