گروه فرهنگی مهدی یارچهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

قانون علیت، تبیین‌گر نقش انسان در زمینه‌سازی ظهور

«ظهور» به عنوان یک پدیده اجتماعی، با رویکرد جامعه شناختی قابل تعریف است. رویکرد جامعه شناختی دارای اقتضائاتی است که در حوادث اجتماعی، از جمله حادثه ظهور ساری و جاری است. قانونمندی و علت مداری در واقع همان اقتضائاتی است […]

صفحه 1 از 5 12345 بعدی